ERP Yazılımları ve Rekabet Hukuku
Kapsamında Etkilenen Pazar

Yazılımlar ilk etapta bireysel ve kurumsal kullanıcılara dönük yazılımlar olmak üzere farklılaşmaktadır. Kurumsal yazılımlar, altyapı yazılımları (infrastructure software) ve uygulama yazılımları (application software) olarak iki gruba ayrılabilir. Uygulama yazılımlarının başlıca çeşitleri kelime işleme...

 
   
 

ERP Yazılım Proje İhaleleri

Ticari firmaların gelişen teknoloji kapsamında yapacakları otomasyon planlarının ayrılmaz parçası, Kurumsal Kaynak Kullanımı Yönetimi (Enterprise Resource Planning, Management/ERP/ERM) yazılımlarıdır. Bu yazılımlar Kurumsal uygulama yazılımları (EAS) içindeki en büyük bölümü oluşturmaktadır. Denilebilir ki, bir şirket otomasyonunu bir yük tren katarına benzetirsek...

 
   
 

ERP Proje Sözleşmeleri

Ticari firmalar açısından hayati önem taşıyan Kurumsal Kaynak Kullanımı (ERP) yazılımlarıyla ilgili proje sözleşme süreci her iki taraf açısından dikkat edilmesi gereken kapsamlı müşterek bir çalışmayı gerektirmektedir. ERP Proje Sözleşme müzakereleri esnasında bir Şirket yazılım uyarlama süreçlerinin zorluklarını; Yazılımevi ise Şirket’e özgü süreçleri iyi analiz edebilmelidir...

 
   
 

ERP Yazılım Alanındaki
Gelişmelerin Rekabet Hukuku
Kapsamında Değerlendirilmesi

Rekabet Hukuku kapsamında; Kurumsal Uygulama Yazılımları (EAS) içindeki en önemli bölümü teşkil eden Kurumsal Kaynak Kullanımı/Yönetimi (Enterprise Resource Planning/Management-ERP/ERM) yazılımlarıyla...

 
   
   
   
 

İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

inanici-tekcan.av.tr

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL

Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20

 

Bu E-postayı düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen tıklayın.