Türkiye’de e-İtibar Yönetimi

20. yüzyılın son on yılından itibaren dijital iletim, Web siteleri, Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia, haber siteleri, bloglar, sözlükler ve forumlar gibi gün geçtikçe geniş bir yelpazeye yayılan “yeni iletişim biçimi”; aslında insanlık tarihinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Hem bireylerin, hem de ticari firmaların fiziki hayatın dışında var olabilecekleri “sanal bir dünya” yaratıyoruz...

 
   
 

e-İtibar Yönetiminde
Arama Motorlarının Sorumluluğu

E-İTİBAR YÖNETİMİNDE ARAMA MOTORLARININ SORUMLULUĞU ve AVRUPA ADALET DİVANI KARARI Günümüzde kişisel paylaşımlarda bulunmak, sosyal medya araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlerinin çoğalmasını takiben, bireyler için bir bakıma zorunluluk haline gelmiştir. Sosyal ağ oluşturma ihtiyacı,...

 
   
 

Unutulma Hakkı ve
İfade Özgürlüğü

Kitleselleşme yolunda 20 yılını geride bırakan İnternet hayatımıza ve dolayısıyla hukuka yeni bir kavram armağan etti: Unutulma Hakkı. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşıp gündelik yaşantının önemli bir kısmını işgal etmesiyle birlikte, kişiler küçük yaşlardan itibaren, kendileriyle ilgili her türlü bilgiyi başlangıçta sınırlı...

 
   
 

Unutulma Hakkının Kişisel Veriler Işığında Değerlendirilmesi

Günümüzde her tür bilginin internet ortamında kamusal hale getirilebilmesi sebebiyle, kişisel verilerin gizliliğini sağlamak zorlu bir hal almıştır. Kişisel veriler bazen kullanıcının veriyi bizzat ifşa etmesi veya verinin kamuya açılmasına izin vermesiyle; bazen de kullanıcının onayı olmadan diğer kullanıcılara açılabilmektedir...

 
   
   
   
 

İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu
inanici-tekcan.av.tr

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20

 
   
 

Bu E-postayı düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen tıklayın. Please click here for English version. Bülteni almak istemiyorsanız, info@inanici-tekcan.av.tr’ye bildirebilirsiniz.