Türk Hukukunda Portföy Tazminatı

Portföy tazminatı denilince, acente-bayilik sözleşmesi benzeri bir sözleşmenin sona erdirilmesi halinde; ana firmanın, bayi veya acentenin sağladığı müşteri çevresi nedeniyle elde ettiği kazancın bir miktarını, bayi veya acenteye ödemesi anlaşılmaktadır. Ayrıca, portföy tazminatı; her ülke kanununda düzenlenmeyen...

 
 

Portföy Tazminatının Hesaplanması

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Yargıtay içtihatları ile uygulama alanı bulan portföy tazminatını, Denkleştirme İstemi adı altında açıkça düzenlemiş ve ödenecek tutara ilişkin bazı kuralları belirlemiştir. Bununla birlikte TTK’da veya ikincil düzenlemelerde; söz konusu hesaplamanın nasıl yapılacağını gösterir açık bir mevzuat hükmü bulunmadığından; bu hesaplamaların...

 
 

Yerel Mahkemelerin Bakış Açısıyla “Portföy Tazminatı”

Bu yazımızda, 2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda “denkleştirme istemi” altında düzenlenen portföy tazminatına ilişkin, henüz kesinleşmemiş olan bazı yerel mahkeme kararlarına değinilecektir. Bu güncel kararların, yerel mahkemelerin bu tazminat türüne bakış açısı konusunda önemli birer gösterge...

 
 

Alman Hukukunda Portföy Tazminatı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu büyük ölçüde Alman ve İsviçre mevzuatından etkilenerek hazırlanmıştır. Alman Ticaret Kanunu aynı zamanda dünyada acentelere ilişkin ayrı bir düzenleme yapan ilk ticaret kanunu olma özelliğini de taşımaktadır. Bu nedenle bu yazıda AB mevzuatı ışığında Alman Ticaret Kanunu’nun acentelik sözleşmesinin...

 
   
   
 

İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

inanici-tekcan.av.tr

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20

 
 
 

Bu E-postayı düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen tıklayın. Please click here for English version. Bülteni almak istemiyorsanız, info@inanici-tekcan.av.tr’ye bildirebilirsiniz.