Hissedarlar Sözleşmelerinde Hisse Devir Kısıtlamaları

Genellikle bir şirketin hisselerinin kısmen satın alınması veya yeni bir şirket kurulması sırasında karşımıza çıkan hissedarlar sözleşmesinin en çok tartışılan bölümlerinden biri hisse devirlerinde uygulanacak kısıtlamalardır.

 
 

Hisse Satış Sözleşmelerinde Sorumluluk Sınırı

Hisse satış sözleşmelerinde, taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereği çeşitli sorumluluk mekanizmaları düzenleyebilmektedirler. Bu mekanizmaların bir tarafı satıcıların tazmin yükümlülüğünün kapsamıyla ilgili olup, tazminat maddeleri genel olarak hisse satış sözleşmesindeki taahhütler, garantiler ve beyanların ihlalinden doğan zararları içerir.

 
 

İdari Otoritelerin İznine Tabi Hisse Devirleri

Türk Hukuk Sistemi uyarınca hisse devri, devredilen hissenin tüm hak ve vecibeleriyle devralana geçtiği, limited şirketlerde tescile tabi, anonim şirketlerde ise payın senede bağlanmış olup olmamasına göre değişiklik gösteren ve Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiş bir prosedürdür.

 
 

Yatırım Sözleşmelerinde Ad-hoc ve Kurumsal Tahkim

Yatırım projelerinde yatırımcılar çoğunlukla ortaya ciddi miktarlarda sermaye koymakta, buna bağlı olarak da sözleşme hükümleriyle kendilerini ve yatırımlarını güvence altına almak istemektedirler. Bu hükümlerden birisi de tahkim hükmüdür.

 
   
   
 

İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

inanici-tekcan.av.tr

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20

 
 
 

Please click here for English version.
Bülteni almak istemiyorsanız, info@inanici-tekcan.av.tr’ye bildirebilirsiniz.