MAKALELER

1  2  3  4 
.
Herkesin Kendi Barosu Olabilir Mi?
çoklu baro,avukatlık hukuku, mesleki örgütlenme, baro seçimleri

1969 tarihli Avukatlık Kanunu klasik avukatlık modelinin[1] en güzel örneklerinden biridir. Harcında İstanbul Barosu avukatlarından Volf Çernis’in büyük emeği vardır. Ruhunu anlamak için kanunu, TBB’nin ilk başkanı Prof. Faruk Erem tarafından hazırlanan ve halen yürürlükte olan Meslek İlke ve Kuralları ...

2020
Koronavirüs, Hak ve Özgürlükler, Yanılsamalar, Toplumsal Savunma
korona, corona, virüs, pandemi, covid19, anayasa, hak, özgürlük, temel
2020
ERP Yazılım Alanındaki Gelişmelerin Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
personal data, cloud computing, data protection, data controller, data processor

Rekabet Hukuku kapsamında; Kurumsal Uygulama Yazılımları (EAS) içindeki en önemli bölümü teşkil eden Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning -ERP) yazılımlarıyla ilgili pazar analizi yapılırken durağan bir iş alanından bahsedilmediğinin göz önünde tutulması zorunludur. Ekonomik büyüme v...

2015
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 40 Yıllık Pratiği Ya da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Behemehâl Kaldırılmalıdır?
Askeri Yargı

Bir hukuk devletinde askeri yüksek idari yargısına ihtiyaç olup olmadığı sadece teorik bir tartışma konusu değildir. Gelişmiş ülkelere bakarak, “askeri idari yargısı” adı altında, “idari yargı sistemi dışında” bağımsız bir idari yargı kurmanın çok mantıklı olmadığı söylenebileceği gibi Askeri Yüksek İda...

2014
Sanal Ortamda Mahremiyet
Hak ve Özgürlükler, Kişisel Veri, Ticari Sır

Av. Haluk İnanıcı ile yapılan bu röportajda, sanal ortamda mahremiyeti düzenleyen yasal çerçeve irdeleniyor. Hak ve Özgürlükler ile mahremiyet arasında kurulacak dengenin toplumun demokratikliğini göstereceği belirtilerek, hak ve özgürlüklerin sınırlanmasındaki temel ilkelere atıf yapılıyor. Ayrıca küre...

2011
Dijital Haklar ve Yayıncılık Alanı
Dijital Hak Yönetimi, E-kitap, Dijital Lisanslama

Sunu, teknolojik gelişmelerin sonunda ortaya çıkan “Dijital Hak” konusunu irdeleyen ve “Dijital Hak Yönetimi” alanını, ortaya çıkan yeni hak türlerini ve yeni telif aktörlerini inceleyen tebliğe ait bir çalışmadır. Sunu, gerek AB direktifleri çerçevesinde gerekse Türkiye’deki yerel mevzuat çerçevesinde ...

2010
Telif Hukukunda Yayma Hakkıyla İlgili Kavram Sorunları
Servis Sağlayıcı, İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Yeniden İletim, Uydu Yoluyla İletim, Hakların Tüketilmesi, Yayma Hakkı

Makalede, 2010 yılında ortalarda dolaşan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklik çalışmaları kapsamındaki taslaklarda yer alan kavramlar eleştirel görüşle incelemektedir. Taslakta yer alan,  i) Servis Sağlayıcı, ii) Film Yapımcısı, iii) İçerik Sağlayıcı, iv) Yeniden İletim, v) Kiralama, vi) Ödünç Verm...

2010
Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Savunma Bağımsızlığı
Yargının Bağımsızlığı, Avukatlık Mesleği

Bu bildiride, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde hükümet tarafından yayımlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi savunma bağımsızlığı açısından irdelenmektedir. Bildiride öncelikle Türk hâkim ve savcılarının, bürokratlarının, iktidarlarının “yargının bağımsızlığı” kavramına hep şüphe il...

2010
Avukatlık Yasası ve Etik Bir Değerlendirme
Avukatlık Kanunu, Avukatlık Hukuku, Avukatlık Etiği

Bu yazıda ahlak, meslek kuralları ve etik arasında yapılan ayrımlardan yola çıkılarak, mevcut Avukatlık Kanunu bir incelemeye tabi tutulmaktadır.

Avukatlar,   “hukuk alanında” faaliyet gösterir, gerçek ve tüzel kişilerin hukuki sorunlarında müvekkillerine yardımcı olurlar. Avukatların mevcut huk...

2008
Yargı Dışı Çözüm Yolları ve Avukatlık Mesleğinin Gelişmesi
Arabuluculuk, Arabuluculuk Kanunu

Yazı, klasik yargı modeli ve beraberinde Klasik Avukatlık modelinin çöküşü ve bu çöküşü tespit eden, Avrupa Birliği Yeşil Kitap özeti ile başlamaktadır. Bu özette Avrupa’da ortaya çıkan yargı sorunları ile Türkiye’deki sorunların birbirine çok benzediği görülmektedir.

Türk Hukukunun aslında tahk...

2008
 
 
 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20