Prof. Dr. Nuray Ekşi

 

Büromuzun danışmanlarından Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitirdikten sonra 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 1995 yılında “Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi” isimli tez ile Doktor; 1999 yılında “Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi” isimli tez ile Doçent ve 2005 yılında “Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında “Incorporation” Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları” takdim tezi ile Profesör unvanını almıştır.

NATO, Avrupa Birliği Komisyonu, European University Institute Academy of European Law, Jean Monnet, Alman Konsolosluğu (DAAD) ve TÜBA’dan aldığı burslarla yurt dışında araştırmalar yapmış ve bilimsel toplantılara katılmıştır.

Prof. Dr. Nuray Ekşi birçok akademik dergide hakem, yayın kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2012 yılından beri yayımlanmakta olan UTTDER-Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin kurucusu ve genel editörüdür.

FAALİYET ALANLARI

 
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
▪ Yabancılık Unsuru Taşıyan Davalarda Uygulanacak Hukuk
▪ Milletlerarası İstinabe (Yabancı Ülkelerden Delil Temini)
▪ Yurtdışı Tebligat
▪ Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
▪ Yabancı İdari Kararların Nüfus Müdürlüğünde Tanıtılması
▪ Veraset İlamlarının Tanınması
▪ Velayet Kararlarının Tenfizi

VATANDAŞLIK HUKUKU
▪ Türk Vatandaşlığı Kazanılmasına İlişkin İşlemler
▪ Türk Vatandaşlığının Yitirilmesine İlişkin İdari Davalar

YABANCILAR HUKUKU
▪ Vize İşlemleri
▪ İkamet İzinleri
▪ Sınırdışı
▪ İltica işlemleri
▪ Çalışma İzinleri
▪ Turkuaz Kart işlemleri
▪ Yabancı Sermaye Yatırımları
▪ Yabancıların Gayrimenkul İktisabı

TAHKİM
▪ Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Tahkim
▪ Milletlerarası Ticari Tahkim
▪ Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve
  ICSID Tahkimi
▪ Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
▪ Tahkim Uyuşmazlıkları ve AİHM

DIŞ TİCARET HUKUKU
▪ İhracat Mevzuatı
▪ İthalat Mevzuatı
▪ Gümrük Mevzuatı
▪ Kambiyo Mevzuatı
▪ Uluslararası Gözetim

MİLLETLERARASI TİCARET HUKUKU
▪ Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
▪ Teslim Şekilleri (INCOTERMS)
▪ Ödeme Yöntemleri
  • Akreditif
  • Peşin Ödeme
  • Alıcı Firma Prefinansmanı
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Kabul Kredili Ödeme
  • BPO- Banka Ödeme Yükümlülüğü
▪ Banka Teminat Mektupları

ULUSLARARASI TAŞIMA HUKUKU
▪ Uluslararası Havayolu Taşımacılığı
▪ Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı
▪ Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı
▪ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
▪ Multimodel Taşımacılık

MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN 
DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
▪ Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
▪ Tahkim
▪ ADR-Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
▪ Yabancı Mahkemelere Yetki Verilmesi

SPOR HUKUKU
▪ Spora İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması (Sporcu ile Kulüp Arasındaki Sözleşmeler, 
Transfer Sözleşmeleri, Menajerlik ve Sponsorluk Sözleşmeleri vb)
▪ Spor Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
▪ Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tahkimi
▪ TFF Tahkimi
▪ TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Tahkimi
▪ CAS Tahkimi
▪ UEFA ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulları
▪ AİHM ve Spora İlişkin Uyuşmazlıklar

 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) HUKUKU
▪ AB Vatandaşlarının Türkiye’de Serbest Dolaşımı
▪ AB Vatandaşlarının Türkiye’de İkamet ve Çalışma İzinleri
▪ Türk Vatandaşlarının AB’de Serbest Dolaşımı
▪ Gümrük Birliği
 
 

Makaleler

Tüm Makaleler

Hukuk Güncesi

Tüm Hukuk Günceleri
 
 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20