Hukuk Güncesi

05 Haziran 2017 Tarihinde yazıldı

FSEK Değişiklik Taslağında “Fikirler, Yöntemler, Matematiksel Kavramlar, Teoriler”le İlgili Temel İlke İlave Edilmektedir

Tasarı, tanımlara getirilen bir hükümle, fikirler, yöntemler, matematiksel kavramlar ve teorilerin eser koruması altında olmayacağını düzenlemektedir. Aslında ilk elde akla “Telif Hukukunun temeli olan bir konunun tanım olarak düzenlenmesi sistematik olarak ne ölçüde doğrudur?” sorusu gelmektedir.

FSEK, eser türlerini numerus clausus/sınırlı sayılı yöntemine göre belirlemiştir. Kanunda yazmayan fikri ürün, Telif Hukuku korumasından yararlanmaz. Bir kere, kanunun kapsamadığı hususları yazmaya başlanınca bunun sonu gelmeyecektir. Ancak yazma ihtiyacı duyulmuş ise, FSEK’in 2. maddesinin ikinci fıkrasında geçen; “Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.” hükmü ile çakışan yerler olduğunu görmek gerekiyor.

Kanunun mevcut halinde bilgisayar programları için, “düşünce ve ilkelerin” koruma altına alınmadığı belirtilmiş. Tasarıdaki yukarıda değindiğimiz yeni hüküm ise bilgisayar programlarını da içine alan tüm eser türleri için bir ilke getiriyor. O zaman iki hükmü genel bir hüküm içinde birleştirmek daha doğru olacaktır. Ayrıca bir maddede “fikir” bir maddede “düşünce” gibi aynı şeyi ifade eden farklı terimlerin kullanılmasının da önüne geçilmiş olacaktır. 

 
 

Diğer Yazılar

 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20