Hukuk Güncesi

25 Mayıs 2017 Tarihinde yazıldı

FSEK Değişiklik Taslağında Bilgisayar Programlarını “Kişisel Kullanma Amacıyla Çoğaltma Hakkı” Kaldırılmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 1995 yılı değişikliğiyle giren 38. madde “Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltma”yı düzenlemekte ve buna izin vermekteydi. Maddenin yürürlükteki hali, “Bütün fikir ve sanat eserlerinin kar amacı güdülmeksizin şahsen kullanmaya mahsus çoğaltılması mümkündür.” şeklindedir.

Aslında şahsi kullanma hakkını düzenleyen 2001/29/AT Sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları isimli AB Direktifi’nin, 5. maddesinde “hangi tür eserlerin şahsi kullanma amacıyla çoğaltılabileceği” için bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konu üye ülkelerin kendi iç mevzuatına bırakılmıştır.

Mevcut değişikle hüküm şöyle değiştirilmektedir: “Eserlerin gerçek kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı kâr amacı güdülmeksizin şahsi kullanım amacıyla çoğaltılması serbesttir. Bu serbesti bilgisayar programları, elektronik veri tabanları ve mimarlık eserleri ile hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı veya umuma iletildiği aşikâr bulunan nüshalar hakkında uygulanmaz.”

Yapılan düzenleme, anılan direktife aykırılık içermemekte; yürürlükteki hükmün bilgisayar programının çoğaltılmasıyla ile ilgili olarak neden olduğu kavramsal karışıklığı ortadan kaldırmaktadır.   

 
 

Diğer Yazılar

 
 
Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu Uyarı
Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20
 
 

Copyright © İnanıcı - Tekcan Avukatlık Bürosu

Mahmut Yesari Sok. No:47 Koşuyolu 34718 Kadıköy/İSTANBUL - Tel : 0 216 340 82 15 - Fax : 0 216 340 82 20